Minggu, November 30, 2008

Abu Bakar As-Siddiq: Di Makan Semakin Banyak

Abdurrahman bin Abu Bakar menceritakan suatu kejadian yang dialami oleh keluarga ayahnya. Suatu hari tiga orang tetamu datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, sedang beliau sendiri ketika itu pergi ke rumah Rasulullah s.a.w. dan makan malam bersama baginda. Setelah jauh malam barulah Abu Bakar pulang ke rumahnya.

"Mengapa anda begitu lama meninggalkan tetamumu?" tanya isteri Abu Bakar.

"Adakah sengkau tidak beri makan mereka?" kata Abu Bakar.

"Mereka enggan makan sehingga engkau datang." kata isterinya.

"Demi Allah aku tidak akan memakannya buat selama-lamanya." kata Abu Bakar.

Kemudian dia berkata kepada tetamunya: "Sila makan!"

"Demi Allah. Setiap kami mengambil sesuap makanan, di bawahnya bertambah lebih banyak dari semula. Kami semua sudah kenyang, akan tetapi sisa makanan bertambah banyak dari sebelumnya." jawab salah seorang di antara mereka.

Abu Bakar melihat pada (makanan yang dihidangkan) ternyata ia tidak berkurangan, malah bertambah banyak dari sebelumnya.

"Hai perempuan, mengapa begini?" kata Abu Bakar kepada isterinya.

"Tidak tahulah. Tiba-tiba makanan itu menjadi tiga kali ganda dari sebelumnya." jawab si isteri.

Abu Bakar pun melihat makanan itu, kemudian berkata: "Ini hanyalah kerja syaitan."

Kemudian Abu Bakar membawanya kepada Rasulullah s.a.w., dan ada di sisi baginda.

Abdurrahman berkata: "Sebelum ini kami pernah mengikat perjanjian dengan suatu kaum. Setelah beberapa masa berlalu, kami berpecah menjadi dua belas kelompok, yang dalam setiap kelompok ada seorang pemimpin. Hanya Allah yang tahu jumlah pengikut setiap kelompok itu yang sebenarnya, Hanya yang pasti Abu Bakar menghantar makanan itu kepada kelompok-kelompok itu dan mereka makan sehingga kenyang." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dipetik dari:
Ensiklopedia Para Wali

Tidak ada komentar: