Minggu, November 30, 2008

Umar Al-Khattab, Memimpin Perang Dari Jauh

Umar Al-Khattab menghantar pasukan perang ke negeri Parsi untuk memerangi orang-orang kafir di sana. Maka terjadilah pertempuran sengit di antara kedua-dua pasukan itu di Nahawand. Jumlah pasukan musuh sangat besar berganda-ganda dari jumlah pasukan Islam sehingga akibatnya pasukan Islam hampir kucar kacir. Ketika itu Umar Al-Khattab yang berada di Madinah sedang berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba beliau berteriak kuat-kuat: "Wahai pasukan bukit! Barangsiapa yang membiarkan serigala memakan kambing adalah zalim."

Kaum muslimin yang hadir du dalam masjid menjadi hairan melihat Umar memberikan arahan perang di tengah-tengah berkhutbah dari atas mimbar pula.

Sementara di medan peperangan lain pula halnya. Pasukan kaum muslimin yang hampir putus asa, tiba-tiba mendengar suara yang membangkitkan semangat.

"Itu adalah suara Amirul Mukminin." kata mereka.

Maka mereka pun maju lagi ke medan perang dengan menggunakan strategi baru. Akhirnya atas semangat dari Umar itu, mereka berhasil mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya berganda-ganda. Allah telah memperdengarkan suara Umar kepada pasukan kaum muslimin sekalipun jarak antara Madinah dengan mereka dengan medan tempur beratus-ratus batu. Ada yang mengatakan bahawa wajah Umar terlihat juga di atas bukit tempat mereka bertempur.

Suatu hari terjadi gempa bumi di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Maka Umar memuji Allah kemudian memukulkan tongkatnya ke bumi sambil berkata: "Hai bumi, diam engkau! Apakah aku tidak berlaku adil di atas permukaanmu?"

Gempa bumi berhenti serta merta dan keadaan bumi tenang semula.

Dalam hal ini Imam Haramain berkata bahawa Umar Al-Khattab itu adalah betul-betul kepala negara zahir dan batin, khalifah Allah di bumiNya dan khalifah Allah untuk isi bumi. Dia mencela bumi sebagaimana dia mencela penduduknya kerana kesalahan yang diperbuat oleh mereka.

Dipetik dari:
Ensiklopedia Para Wali

Abu Bakar As-Siddiq: Di Makan Semakin Banyak

Abdurrahman bin Abu Bakar menceritakan suatu kejadian yang dialami oleh keluarga ayahnya. Suatu hari tiga orang tetamu datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, sedang beliau sendiri ketika itu pergi ke rumah Rasulullah s.a.w. dan makan malam bersama baginda. Setelah jauh malam barulah Abu Bakar pulang ke rumahnya.

"Mengapa anda begitu lama meninggalkan tetamumu?" tanya isteri Abu Bakar.

"Adakah sengkau tidak beri makan mereka?" kata Abu Bakar.

"Mereka enggan makan sehingga engkau datang." kata isterinya.

"Demi Allah aku tidak akan memakannya buat selama-lamanya." kata Abu Bakar.

Kemudian dia berkata kepada tetamunya: "Sila makan!"

"Demi Allah. Setiap kami mengambil sesuap makanan, di bawahnya bertambah lebih banyak dari semula. Kami semua sudah kenyang, akan tetapi sisa makanan bertambah banyak dari sebelumnya." jawab salah seorang di antara mereka.

Abu Bakar melihat pada (makanan yang dihidangkan) ternyata ia tidak berkurangan, malah bertambah banyak dari sebelumnya.

"Hai perempuan, mengapa begini?" kata Abu Bakar kepada isterinya.

"Tidak tahulah. Tiba-tiba makanan itu menjadi tiga kali ganda dari sebelumnya." jawab si isteri.

Abu Bakar pun melihat makanan itu, kemudian berkata: "Ini hanyalah kerja syaitan."

Kemudian Abu Bakar membawanya kepada Rasulullah s.a.w., dan ada di sisi baginda.

Abdurrahman berkata: "Sebelum ini kami pernah mengikat perjanjian dengan suatu kaum. Setelah beberapa masa berlalu, kami berpecah menjadi dua belas kelompok, yang dalam setiap kelompok ada seorang pemimpin. Hanya Allah yang tahu jumlah pengikut setiap kelompok itu yang sebenarnya, Hanya yang pasti Abu Bakar menghantar makanan itu kepada kelompok-kelompok itu dan mereka makan sehingga kenyang." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dipetik dari:
Ensiklopedia Para Wali